ArduinoLinks / rechts stapje voor stapje

Dit maal een erg eenvoudig script. Eigenlijk een broertje van het potentiometer project.

We gebruikern 2 LED's, eentje links en eentje rechts. Midden ertussen zit een pot meter, een potentio meter. Deze knop kunnen we de ene kant op draaien, dan gaat die LED branden. Of de andere kant op, dan gaat die LED branden.ArduinoFritz

De Fritz heb ik hier expres achterwege gelaten. Probeer eens op basis van de eerdere projecten uit te vissen hoe alles moet worden aangesloten. Maar wel een kleine tip, gebruik 2 weerstanden, anders kun je de LEDs opblazen!ArduinoSketch
/*
 Left / right

 www.punthooft.nl
*/

int value; // Fetched value

// Constants
const int pinLeft = 7;
const int pinRight = 6;
const int analogPot = A0;

// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() {
 
 pinMode(pinLeft, OUTPUT);
 pinMode(pinRight, OUTPUT);
 pinMode(analogPot, INPUT); 
}


// The loop function runs over and over again forever
void loop() {

 value = analogRead(analogPot);

 if(value<128) {
  digitalWrite(pinLeft, LOW);  
  digitalWrite(pinRight, HIGH); 
 } else {
  digitalWrite(pinLeft, HIGH);  
  digitalWrite(pinRight, LOW); 
 }

 delay(10);
}Copyright 2019 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.