ArduinoCharlie plexing

Charlieplexing is een speciale manier van schakelen van LED. Een LED is een light emitting diode. Een vertaling hiervan is een licht uitzendende weerstand. Bijzonder aan een LED is dat als er een plus stroom staat op langere poot (de plus) en aarde (GND) op de korte poot (de min) dan zal het licht gaan branden. Als we de LED echter andersom aansluiten\, met plus op min poot en min op de plus poot, dan zal er geen stroom lopen. Daar gaan we listig gebruik van maken.

Stap1