ArduinoAfkortingen

Hieronder een overzicht van de meest gangbare termen, grootheden en eenheden in de electronica.

Omschrijving Grootheid Eenheid
Spanning U Volt
Stroom I Ampere
Weerstand R Ω / Ohm
Vermogen P Watt


ArduinoFormules
U = I x R    spanning = stroom * weerstand    (Wet van Ohm)

P = U * I    vermogen = spanning * stroom


Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.