ArduinoWeerstand

Een weerstand dient om de doorgang van elektrische stroom te bemoeilijken, hij geeft immers weerstand. Als je met heel veel mensen tegelijkertijd door een deur wilt dan gaat dat ook niet handig. De weerstand heeft een spanningsval tot gevolg.

Er is volgens de wet van Ohm een vaste verhouding tussen de aangelegde spanning en de stroom die vloeit. De weerstand geeft aan in welke mate de stroom hinder ondervindt.

In mijn starter kit zitten weerstanden van 220 ohm, 1 kohm en 10 kohm. Er zijn weerstanden met allerlei denkbate maten.

Op een weerstand staat een kleurcode. Deze geeft de waarde van de weerstand aan. Voor deze weerstand is dat Blauw - Groen - Zwart - Goud - Bruin, wat neerkomt op 65 Ohms 1%. Zie verderop.

Rood - Rood - Zwart - Zwart - Bruin = 220 Ohm met 1%
Bruin - Zwart - Zwart - Bruin - Bruin = 1k Ohm met 1%
Bruin - Zwart - Zwart - Rood - Bruin = 10k Ohm met 1%


ArduinoSoorten

Eigenlijk zijn er 2 soorten weerstanden. Weerstanden met 4 ringen en weerstanden met 5 ringen. De kleur van de weerstande maakt niet uit, meestal is dat cremekleurig en/of blauw. De kleur van de ringen maakt wel uit.ArduinoWaarde

De kleuren op de weerstand vertellen veel over de weerstand. De gebruikte kleuren zijn: zwart - bruin - rood - oranje - geel - groen - blauw - paaurs - grijs - wit - goud en zilver.

Bij een 4 ringen weerstand, geven de eerste 2 ringen de waarde aan. De eerste is het tiental, de rechtse is het eental. Deze waarde tellen we bij elkaar op.

        waarde  waarde
        1e ring 2e ring  tiental eental  eindwaarde

blauw geel   6    4     60    4    64
bruin zwart 	 1    0     10    0    10
grijs paars	 8    7     80    7    87

Bij een 5 ringen weerstand, geven de eerste 3 ringen de waarde aan. De eerste ring het hondertal, de tweede ring het tiental en de derde ring het eental. Deze worden bij elkaar opgeteld.

         waarde  waarde  waarde  honderd
         1e ring 2e ring 3e ring tal   tiental eental eindwaarde

rood wit blauw	 2    9    6    200   90    6    296
geel geel paars  4    4    7    400   40    7    447
grijs paars wit	 8    7    9    800   70    9    879


ArduinoMultiplier

De een-na-rechtse kolom is de multiplier. De waarde die we hierboven hebben berekend, zal met een andere waarde worden vermedigvuldig. Dit kan met een (1x) zijn, maar ook met 10, 100, 1000 etc.

Het is ook mogelijk om met 0,1 en 0,01 te vermedigvuldigen. Hiervoor zijn de kleurcodes zilver en goud.

Door de multiplier zullen er altijd nullen bijkomen of afgaan.ArduinoTolerantie

Er zit een verschil in kwaliteit van de weerstanden. Dit geeft de meest rechtse ring aan. De waarde hiervan loopt van 0,05% tot en met 10%.

In de kleurcodering zitten hier wat kleuren die niet worden gebruikt.

Goud met 5% en zilver met 10% zijn hier gangbare waarden.ArduinoRekenhulp

Om het leven voor je gemakkelijk te maken hebben we hier op Punthooft een handige rekenhulp gebouwd. weerstand coderingen.ArduinoVoorbeeld

Hieronder enkele weerstanden met de toelichting hoe de waarde hiervan te berekenen. De meeste weerstanden hebben een of meerdere zilver of goudkleurige ringen. Zorg ervoor dat deze zo ver mogelijk naar rechts zit. Dan begin je aan de juiste kant met het bekijken van de kleuren, dat doe je van links naar rechts, de gouden en/of zilveren zitten dan dus achteraan.

Op deze weerstand zie je 4 strepen. Van links naar rechts oranje - oranje - oranje - goud. De eerste 2 geven de waarde aan. De eerste ring is oranje, dat heeft de waarde 3, omdat het een 4-ring weerstand is, heeft de eerste ring een tiental waarde: 30. De tweede ring, is weer oranje, nu: 3. Samen is dat 33. De 3e ring is weer oranje, nu voor de multiplier, dat is 1 Kohm. De gouden ring geeft aan dat de tolerantie 5%. Totaal 33 Kohm met tolerantie +/- 5%

Laat je hier niet gek maken voor de blauwe kleur van de weerstand. Die kleur is niet van belang voor de bepaling van de waarde. Ook nu zie je 4 strepen. Van links naar rechts rood - zwart - blauw - goud. De eerste 2 geven de waarde aan. De eerste ring is rood, de tweede ring is zwart. Rood = 2, dus het tiental is 20, blauw is 0, dat maakt samen 20. De 3e ring van de multiplier is blauw, dat wil zeggen Mega Ohm. De gouden ring geeft weer een tolerantie van 5%. Totaal 20 Mohm met tolerantie +/- 5%

Ook hier een blauwe weerstand, nu met 5 ringen. Van links naar rechts bruin - groen - zwart - zilver - bruin. De eerste 3 geven de waarde aan. De eerste ring is bruin (1 met een hondertal maakt 100), de tweede ring is groen (5 met een tiental maakt 50), de laatste ring is zwart (0), samen geeft dat 150. De multiplier is zilver, 0,01x De uitkomst hiervan is 1,5 Ohm. De tolerantie is nu bruin, wat +/- 1% is.

Probeer het zelf eens! De kleuren zijn rood - paars - bruin - goud.Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.