ArduinoPotentiometer

Dit is eigenlijk een weerstand met een draaiknop, hiermee kun je een waarde meer of minder te laten worden.

De weerstand heeft 3 pootjes naast elkaar. De buitenste poten moeten respectievelijk spanning (5V) en geaard (GRD) zijn. Hiermee zorg je voor een verloop van spanning van de uit-stand van GROUND naar de maximale spanning in de uiterste aan-stand.

Op het middelste pootje komt de spanning te staan, GROUND tot de hoogste spanningswaarde. Het middelste pootje moet worden aangesloten op de analoge ingang van de Arduino, waarna de waarde kan worden uitgelezen.

Naast draaimeters zijn er ook schuifmeters. Deze zijn hetzelfde als draaimeters alleen dan uitgerekt.Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.