ArduinoTilt sensor

De tiltsensor is een eenvoudige sensor om beweging te herkennen. Voor nauwkeukeurige bewegingscontrole kun je de GY-521 gebruiken. Deze sensor is aanmerkelijk eenvoudiger. Deze tilt sensor geeft aan DAT er beweging is. De GY-521 kan je ook nog vertellen in welke richting, hoeveel en hoe hard.

Een tilt sensor zal soms wel en soms geen stroom doorlaten. Een tilt sensor zal in sommige posities/standen wel, en in andere posities/standen geen stroom doorlaten. Door een beweging kan de stand van de sensor veranderen. Er kan een beweging of een afremming zijn. Dit heeft invloed op de stroom die de sensor doorlaat.

Door het verschil in stroom doorvoer te zien, kun je herkennen dat er beweging is. Het is niet te achterhalen wat de positie is, dus rechtop, onderste boven, schuin etc zijn niet te achterhalen. Ook of het een snelle of langzame beweging was, daar kom je niet achter.Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.