ArduinoLm35 Temperatuur sensor

Deze temperatuur sensor is een onooglijk klein zwart onderdeel met 3 pootjes.

Dat wil niet zeggen dat het niet bruikbaar is. Bij nadere inspectie blijkt dat het busje halfrond is met een duideljk plat vlak, daarop staat in de regel de type aanduiding: LM35.

Deze sensor heeft 3 pootjes naast elkaar. De buitenste poten moeten zorgen voor de voeding. Deze moeten worden aangesloten op spanning (5V) op de Arduino en worden geaard op de GRD op de Arduino. Het meest linkse pootje als de sensor plat ligt (1) is voor de plus spanning.

	V   Voeding
	Vout Uitgangsspanning
	GND  Aarde

Het middelste pootje moet worden aangesloten op een Analoge poort op de Arduino, waar dan de waarde kan worden uitgelezen.

Voor het gebruik van deze sensor zijn geen verdere weerstanden nodig.

De sensor levert een waarde die rechtlijning overeenkomt met de temperature. Uitermate handig dus. De sensor hoeft niet te worden ingesteld. Tussen -50 en + 150 graden Celsius is de nauwkeurigheid ongeveer 1 graad, maar op kamertemperatuur is de nauwkeurigheid nog hoger en zal daar rond de 0,5 graad liggen.

Een vervelend bijeffect van de sensor is dat voor het aflezen van negatieve temperaturen ook een negatieve voltage nodig is. Hiervoor is deze sensor dus eigenlijk niet handig.

	-500 Volt		-50 Graden Celsius
	-250 Volt		-25 C
	0 Volt			 0 C
	250 Volt		 25 C
	500 Volt		 50 C

Een klein voorbeeld programma om de temperatuur te lezen. De uitvoer gaat via de seriele monitor in de IDE. Deze code is dus niet los van de IDE omgeving te gebruiken en dient enkel om het uitlezen van de waarde en de berekeningen om van de spanningwaarde een temperatuur te maken.

#define sensorPin A0

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 int reading = analogRead(sensorPin);

 // Omzetten van de gelezen waarde in Volgate
 float voltage = reading * (5000 / 1024.0);

 // Omzetten van Voltage in graden Celsius
 float temperature = voltage / 10;

 Serial.print(temperature);
 delay(1000);
}


Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.