ArduinoKnipperlicht met 2 LEDs

Dit is een knipperlicht met 2 LEDs, die om-en-om knipperen.

Een LED heeft 2 pootjes. De lange is de plus (+) en de korte is de min (-). De LED zal enkel gaan branden als er op de + een positieve stroom staat en op de - een negatieve stroom. Andersom zal er niets gebreuren. Bij gebruik van een LED moet er altijd een weerstand aan de negatieve kant zijn aangeloten. Op een Arduino is voor deze LED's een weerstandsvan 220 Ohm meestal voldoende. Let wel dus een weerstand per LED!ArduinoBreadboard