ArduinoKnipperlicht met 2 LEDs

Dit is een knipperlicht met 2 LEDs, die om-en-om knipperen.

Een LED heeft 2 pootjes. De lange is de plus (+) en de korte is de min (-). De LED zal enkel gaan branden als er op de + een positieve stroom staat en op de - een negatieve stroom. Andersom zal er niets gebreuren. Bij gebruik van een LED moet er altijd een weerstand aan de negatieve kant zijn aangeloten. Op een Arduino is in de regel een weerstand van rond de 220 Ohm voldoende.ArduinoBreadboard


ArduinoSource code
/*
 Blink

 (C) copyright www.punthooft.nl 2019-2020
*/

// Constants
const int ledRed = 2;
const int ledGreen = 3;

// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() {

 // Initialize LED as an output.
 pinMode(ledRed, OUTPUT);
 pinMode(ledGreen, OUTPUT);
}

// The loop function runs over and over again forever
void loop() {

 digitalWrite(ledRed, HIGH);   // Turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(500);           // Wait for a second
 digitalWrite(ledRed, LOW);   // Turn the LED off by making the voltage LOW
 digitalWrite(ledGreen, HIGH);  // Turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(500);           // Wait for a second
 digitalWrite(ledGreen, LOW);  // Turn the LED off by making the voltage LOW
}


ArduinoOpmerkingen

De LEDs zitten aangesloten op de poorten 2 en 3.

De gebruikte weerstanden zijn 220 Ohm

In de loop van het programma staan bij de constants delayValue, deze constante geeft met een integer (getal) waarde aan hoe lang er bij iedere stap gewacht moet worden. Een hogere waarde is langer wachten. Een kortere waarde is een sneller looplicht.

In de loop zetten we eerst de rode LED aan (HIGH), we wachten een halve seconde en zetten dan de rode LED weer uit (LOW) en meteen de groene LED aan. We wachten weer even en zetten dan de groene LED uit. We zijn aan het einde van de loop en beginnen dus weer opnieuw door de rode LED aan te zetten. Enzovoort.Copyright 2021 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.