ArduinoKit uit Knightrider

Iedereen kent het beroemde heen-en-weer gaande looplicht van de auto Kit uit de Knightrider series uit de jaren 80 / 90 van de vorige eeuw. Nu kun je dit zelf ook maken.ArduinoBreadboard


ArduinoSource code
/*
 Knightrider light

 (C) copyright www.punthooft.nl 2019-2020
*/

// Constants
const int led1 = 2;
const int led2 = 3;
const int led3 = 4;
const int led4 = 5;
const int led5 = 6;
const int delayValue = 125;

// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() {
 
 // Initialize LED as an output.
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT);
}

// The loop function runs over and over again forever
void loop() {

 digitalWrite(led2, LOW);  
 digitalWrite(led1, HIGH); 
 delay(delayValue); 
 digitalWrite(led1, LOW);  
 digitalWrite(led2, HIGH); 
 delay(delayValue);        
 digitalWrite(led2, LOW);  
 digitalWrite(led3, HIGH); 
 delay(delayValue); 
 digitalWrite(led3, LOW);  
 digitalWrite(led4, HIGH); 
 delay(delayValue); 
 digitalWrite(led4, LOW);  
 digitalWrite(led5, HIGH); 
 delay(delayValue); 
 digitalWrite(led5, LOW);  
 digitalWrite(led4, HIGH); 
 delay(delayValue); 
 digitalWrite(led4, LOW);  
 digitalWrite(led3, HIGH); 
 delay(delayValue); 
 digitalWrite(led3, LOW);  
 digitalWrite(led2, HIGH); 
 delay(delayValue); 
}


ArduinoOpmerkingen

De LEDs zitten aangesloten op de poorten 2 / 3 / 4 / 5 en 6.

De gebruikte weerstanden zijn 220 Ohm

In de code staan bij de constants delayValue, deze constante geeft met een integer (getal) waarde aan hoe lang er bij iedere stap gewacht moet worden. Een hogere waarde is langer wachten. Een kortere waarde is een sneller looplicht.

Dit is code met heel veel herhaling erin, in een later project zullen we zien we dit handiger is op te zetten.Copyright 2021 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.