ArduinoTemperatuursensor met 3 LEDs

Dit is project waarbij de temperatuur zal worden gemeten. De waarden zullen, voor test, worden weergegeven op de Seriele Monitor en via de LEDs op de Breadbord.

Als de temperatuur rond (...) de gewenste (basis) temperatuur ligt dan zal de groene LED branden. Als het echter 2 graden of meer kouder dan gewenst is, dan zal de gele LED gaan branden. En omgekeerd als het 2 graden of meer warmer dan gewenst is, dan zal de rode LED gaan branden.

Om de temperatuur te meten gebruiken we een Lm35 Temperature Sensor Deze geeft een waarde, die met een eenvoudige berekening omgezet kan worden naar graden Celsius. Zie de component pagina voor meer info hierover.ArduinoBreadboard