ArduinoLinks / rechts stapje voor stapje

Ditmaal een erg eenvoudig script. We gebruikern 2 LED's, eentje links en eentje rechts. Midden ertussen zit een pot meter, een potentio meter. Deze knop kunnen we de ene kant op draaien, dan gaat die LED branden. Of de andere kant op, dan gaat die LED branden.ArduinoBreadboard

Het schema heb ik hier expres achterwege gelaten. Probeer eens op basis van de eerdere projecten uit te vissen hoe alles moet worden aangesloten. Maar wel een kleine tip, gebruik 2 weerstanden, anders kun je de LEDs opblazen! Kom je er echt niet uit, dan kun je natuurlijk even contact opnemen.ArduinoSource code
/*
 Left / right

 (C) copyright www.punthooft.nl 2019-2023 
*/

// Constants
const int pinLeft = 7;
const int pinRight = 6;
const int analogPot = A0;

// Variables
int value; // Fetched value

// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() {
 
 pinMode(pinLeft, OUTPUT);
 pinMode(pinRight, OUTPUT);
 pinMode(analogPot, INPUT); 
}


// The loop function runs over and over again forever
void loop() {

 value = analogRead(analogPot);

 if(value<128) {
  digitalWrite(pinLeft, LOW);  
  digitalWrite(pinRight, HIGH); 
 } else {
  digitalWrite(pinLeft, HIGH);  
  digitalWrite(pinRight, LOW); 
 }

 delay(10);
}Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.