ArduinoCharlieplexing with 6 LEDs

In het vorige project hebben we een Charlieplexing oplossing gemaakt met 2 pin verbindingen en 2 LEDs. Hier gaan we een (1) pinnetje meer gebruiken.

Aantal LEDs = n^2 - n 
Waarbij n is het aantal pins.

In de vorige oplossing hadden we 2 pins. Dus is n=2. In de formule n-kwadraat - n, is dat 4 - 2 = 2 LEDs.

Nu zetten we het aantal pins op 3. Dus is nu n=3. In de formule is dat 3-kwadraat - 3 = 9 - 3 = 6 LEDs. Dus door een pinnetje erbij kunnen we nu 6 LEDs aansturen. Als je dit wilt proberen met 4 pin lijnen kun je 12 LEDs aansluiten. Met 5 lijnen 20 LEDs etc.

Het aansluiten van de LEDs is een precisie werkje dat overigens goed te doen is. Er komen 3 pins binnen. Het beste kun je de verbindingen doorlussen.ArduinoCharlieplexing

De slimmigheid in Charlieplexing is het gebruik van de eigenschap van een LED dat deze het enkel en alleen doet als de stroom van + naar - loopt. Dit hebben we in het vorige project al zien gebruiken. Nu is dat uitgebreid met een eigenschap van de Arduino. Om stroom te laten lopen is een kringetje nodig. Door een pin als OUTPUT te definieren is deze onderdeel van de stroomkring. Door echter de niet gebruikte pins als INPUT te definieren maken deze geen onderdeel meer uit van de stroomkring.

In het schema hierboven staan bovenin de waarden voor pin2, pin3 en pin4. Vertikaal zijn de LED's aangegeven. In het schema is nu per LED aangegeven wat de waarden op de pins moet zijn.
Voor LED1 moet de waarde op pin2 L=LOW zijn, de waarde op pin3 H=HIGH en pin4 X=geen onderdeel van de stroomkring zijn.

Voor LED5 moet de waarde op pin2 L=LOW zijn, de waarde op pin4 H=HIGH en pin3 mag nu geen onderdeel van de stroomkring zijn.ArduinoBreadboard

Het eerste schema is de methode die ik zelf heb gebruik om de schakeling te maken. Vanaf pin2 komet er eerst een weerstand, na de weerstand is deze draad aangesloten op de MIN van LED1, op de PLUS van LED2, op de MIN van LED5 en op de PLUS van LED6. Hier is goed te zien dat er vanuit ieder van de 3 pinnen 4 verbindingen per pin zijn. In totaal 12 verbindingen.

In het Fritzing schema staat hetzelfde model. Volg de blauwe kabels voor pin2 en je ziet dat die vastzit aan de MIN van LED1, de PLUS van LED2, de MIN van LED5 en de PLUS van LED6. Hetzelfde dus als de lijst hierboven.