ArduinoServo

Een servo is een motor die in standen werkt. Een servo motor is dus niet bedoeld om een draaimolen of een vliegtuig te laten draaien. Het is meer bedoeld voor korte snelle bewegingen. Denk aan het omzetten van een spoorweg wissel, het open en sluiten van spoorwegbomen.

Het aansturen van een servo gaat door de stand op te geven waarin de servo moet komen. Dit zijn gewoon graden van een gradenboog. Dus bijvoorbeeld 90 graden.

De meest gebruikte servo is de TowerPro micro server9g, deze komt met een stekker. Hierboven in de afbeelding hoe deze aan te sluiten.ArduinoBreadboard


ArduinoSource code
/*
 Servo movement

 (C) copyright www.punthooft.nl 2019-2020
*/

#include <Servo.h>  // Load included servo library
 
// Constants
const int servo = 9;

// Variables
Servo myservo;    // Servo object
int pos = 0;     // variable to store the servo position 

// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() {
 myservo.attach(servo); 
}

// The loop function runs over and over again forever
void loop() {
 
  // Forward move from 10 to 100 degrees
  for(pos = 10; pos < 100; pos++) {                 
   myservo.write(pos);       
   delay(20);            
  } 
  
  // Move back a little faster
  for(pos = 100; pos >= 1; pos--) {                
   myservo.write(pos);       
   delay(15);            
  } 
}


ArduinoOpmerkingen

Let op dat een servo behoorlijk wat stroom gebruikt. De meeste computers vinden het niet fijn om dat via de USB poort te laten lopen.Copyright 2021 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.