ArduinoRegelbare piep

Dit is een opstelling met een passieve buzzer. Er zal een toon van 1000 Hertz afspelen voor een langte van duration. Dan zal het een tijdje stil zijn. De lengte van deze stilte is in te stellen met de pot meter.

De passieve buzzer heeft geen intelligentie. Hij zal precies de in de tone() functie opgegeven frequentie afspelen.ArduinoBreadboard common Anode


ArduinoSource code
//*
 Controlling sound

 (C) copyright www.punthooft.nl 2019
*/

// Constants
const int analogPot = A0;
const int buzzer = 2;
const int duration = 100;


// Variables
float value = 0;


// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(buzzer,OUTPUT);
}


// The loop function runs over and over again forever
void loop() {

 value = analogRead(analogPot);
 value = duration + (value *2);
 Serial.println(value);

 tone(buzzer,1000); 
 delay(duration);
 noTone(buzzer);  
 delay(value);

}


ArduinoOpmerkingen

De analoge pot meter is hier gebruikt om een waarde te krijgen, tussen de 0 en 1024. Om wat meer verschil te krijgen vermedigvuldigen we dat met 5 om een gebied van 0 tot 5120 milliseconden te krijgen. Zeg maar 0 tot 5 seconden.Copyright 2020 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.