ArduinoNixie Buis

In Eindhoven staat het Evoluon. Bij de opening was dit een museum over techniek, waar de nieuwste kennis vanuit Philips kon worden gezien. Toen het net open was hingen er boven de kassa's bij de ingang grote, glazen cilinders waarin op miraculeuze wijze nummers opgloeiden met een oranje achtig licht.

Iedere keer als er een bezoeker door het ingangspoortje ging, telde er eentje bij. Deze lampen maakten op mij het meeste indruk en kan ik me nog zo voor de geest halen. Voor mijn gevoel waren deze buizen zeker een meter hoog ieder. Geen idee of deze buizen er nog hangen / nog werken.

Op Kickstarter kwam ik een project tegen waarin iemand deze techniek uit de jaren 1960 nieuwe leven in wilde gaan blazen. De tubes zijn glazen buizen gevuld met neon gas. In de standaard buizen kan een nummer of een symbool opgloeien. Bij deze buizen werkt dat anders. In de buis zit een staaf en de lengte van het deel dat moet gloeien kan worden aangegeven.

In de kit zitten 2 tubes en een shield voor op de Arduino. Dit maakt het aansluiten reuze eenvoudig. Gewoon het shield op de Arduino klemmen. Dat kan maar op een manier, doe dit rustig om te zorgen dat er geen pinnetjes verbuigen.

Verbind de 2 draden uit de tubes in de blauwe connectoren. Voor het aansturen van dit shield gebruik je de gewone blauwe kabel om de arduino te verbinden met je computer. Om de tubes te laten werken heb je echter 12V stroom nodig. Dus zoek in de stekkerbak naar een oude 12V transformator. Deze werden bij heel veel producten geleverd, van je eerste gameboy, walkman tot fototoestelflitser. Allemaal met dezelfde stekker, dus die heb je zeker in huis!ArduinoInbranden

Een kenmerk van neon buizen is dat ze moeten inbranden. Dit is niet gelijk voor iedere buis. Sommige buizen zullen direct al op vol vermogen gaan gloeien, andere bereiken pas na een (of enkele) uren branden het maximum.

Onderstaand script is bedoeld om buizen in te laten branden. De buizen zullen langzaam opklimmen naar het maximum. Daar knipperen beide buizen en daarna zullen deze weer teruglopen naar uit. Hierna start de cyclus.

Als je de buizen zo een uurtje laten branden, dan zullen ze meestal voldoende ingebrand zijn om te keunnen gebruiken.ArduinoBreadboard

Zie beschrijving hierbovenArduinoSource code
/*
 Nixie bargraph tubes

 (C) copyright www.punthooft.nl 2019
*/
#include 

// Constants
const int TUBE1 = 9;
const int TUBE2 = 10;

// Variables
int brightness = 0;  // How much is lid, 0-255
int fadeAmount = 5;  // how many points to fade the LED by
int i=0;

int32_t frequency = 10000; //PWM frequency in Hz (10000 works fine)


// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() {

 Serial.begin(9600);
 
 // Initialize the timers
 InitTimersSafe(); 

 // Initialise the PWM pins
 if(!SetPinFrequencySafe(TUBE1, frequency)) {
  Serial.println("Tube1 error");
  while(1);
 }
 
 if(!SetPinFrequencySafe(TUBE2, frequency)) {
  Serial.println("Tube2 error");
  while(1);
 }
}


// The loop function runs over and over again forever
void loop()
{
 // Write the PWM values
  pwmWrite(TUBE1, brightness);
  pwmWrite(TUBE2, brightness);

  // Update brightness
  brightness = brightness + fadeAmount;

 // At max brigtness, blink 3 times
 if (brightness >= 255) {
  for(i=0;i<3;i++) {
   pwmWrite(TUBE1, brightness);
   pwmWrite(TUBE2, brightness);
   delay(500);
   pwmWrite(TUBE1, 0);
   pwmWrite(TUBE2, 0);
   delay(500);
  }
 }
 
 // If at min or max, reverse the direction
 if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
  fadeAmount = -fadeAmount;
 }

 // Wait during the change
 delay(100);
}ArduinoOpmerkingen

Omdat ik andere ook hun omzet gun, de link naar Kickstarter: Nixie Arduino Shield.Copyright 2020 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.