ArduinoNixie Eiken

Lees meer over de nixie buis op de vorige pagina.

Eiken is ervoor zorgen dat er precies de juiste waarde zal worden gebruikt. Denk aan de snelheidsmeter in de auto, deze moet precies de juiste snelheid aangeven!

Ik weet niet of het standaard is bij tubes, maar mijn tubes beginnen nog niet te branden als ze een waarde van 1 of 2 krijgen als brightness. De eerste gloed komt pas zichtbaar bij een waarde van rond de 20 - 25 brightness. Hierbij is bij mij de eerste gloed zichtbaar bij een waarde van 21, maar is het echt goed waarneembaar op 24 brightness.

Hetzelfde aan de andere kant. Ook als de maximale waarde voor brightness (255) nog lang niet is bereikt, dan zitten mijn tubes al aan hun max. Ter indicatie dat is bij mij rond de 175 brigtness.

Als ik op de tube waarden wil laten zien dan moet ik dus rekening houden met deze eigenaardigheden. Mijn bereik loopt van 21 tot en met 175. Dat zijn dus 175-21 = 154 stappen.ArduinoEiken

Het programma hieronder begint met een tubeValue van 0. En gaat proberen de buis hiermee te verlichten. Waarschijnlijk zal er niets te zien zijn. Na een seconde zal het voor de waarde 1 gebeuren. En hierna voor de waarde 2 etc. De Arduino IDE heeft een Seriele monitor, zie in het IDE menu onder hulpmiddelen. Daar start je de monitor. Onderstaand programma zal de waarde van de tubeValue in deze monitor zetten.

p>

Kijk goed naar de buis, en noteer de waarde in de monitor als het eerste stukje van de buis nog net verlicht/net niet verlicht is. Dit punt noemen we de TUBEBOTTOM waarde. Later zullen we dit gaan gebruiken.

Laat het programma doorlopen en als de buis helemaal verlicht is, zul je zien dat de waarden in de Seriele monitor nog doorlopen maar dat de lengte van de lichtkolom in de buis niet verder toeneemt. Dan ben je te ver. Wacht tot je opnieuw bij dit punt bent en noteer het getal waarbij er voor het laatst sprake was van een stapje in de buis. Dit punt noemen we de TUBECEILING waarde.

Deze 2 waarden, TUBEBOTTOM en TUBECEILING zijn de eikpunten van de buis. Deze gaan we in de komende scripts gebruiken.ArduinoBreadboard

Zie beschrijving in het project De Nixie buisArduinoSource code
/*
 Nixie bargraph tubes

 (C) copyright www.punthooft.nl 2019-2020
*/

// Library
#include 

// Constants
const int TUBE1 = 9;
const int TUBE2 = 10;

// Variables
int tubeValue = 0;   // Value of tube

int32_t frequency = 10000; //PWM frequency in Hz (10000 works fine)

// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() {

 Serial.begin(9600);
 
 // Initialize the timers
 InitTimersSafe(); 

 // Initialise the PWM pins
 if(!SetPinFrequencySafe(TUBE1, frequency)) {
  Serial.println("Tube1 error");
  while(1);
 }
 
 if(!SetPinFrequencySafe(TUBE2, frequency)) {
  Serial.println("Tube2 error");
  while(1);
 }
}


// The loop function runs over and over again forever
void loop() {

 // Write the value to the monitor window in the IDE
 Serial.println(tubeValue);

 // Write the values to the tube
 pwmWrite(TUBE1, tubeValue);
 pwmWrite(TUBE2, tubeValue);
 
 // Wait during the change
 delay(1000);

 // Add one and restart loop
 tubeValue++;

 // Prevent overflow of brightness
 if (tubeValue>255) {
  tubeValue=0;
 }
}ArduinoOpmerkingen

Nixie buizen zullen bij ingebruik inbranden, waardoor deze eikwaarden kunnen veranderen. Bij veel gebruik van de buizen is het dus aan te bevelen om deze eiking regelmatig uit te voeren.Copyright 2021 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.