ArduinoVoice

De little buddy talker, is een project van Kickstarter voor de ontwikkeling van een klein kaartje met daarop een voorgeprogrammeerde geluidchip. Via een koptelefoon kun je de teksten afluisteren, of deze aansluiten op een versterker natuurlijk.

Als je de plaat voor je hebt liggen, dan zie je een grote hoeveelheid connectoren. Leg het printje op zijn pootjes met de koptelefoonconnector rechts.

  Aan de onderkant/voorkant
 • 5V - 5Volt
 • GD - Ground
 • NA - Not applicable
  Aan de bovenkant/ver van je
 • 5V - 5Volt
 • GD - Ground
 • DI - Data in
 • SC - System clock
 • CS - Chip select
 • NA - Not applicable
  En aan de linkerkant op de kopse kant
 • 5V - 5Volt
 • GD - Ground
 • DI - Data in
 • SC - System clock
 • CS - Chip select

Als je deze aansluitingen gaat bekijken zie je, dat er veel dubbel bij zit. Uiteindelijk zijn er maar 5 connectors waarmee je alles kunt doen.ArduinoBreadboard

Aansluiten is zo eenvoudig dat ik hier geen tekening van heb gemaakt.

 • Ground vanuit de Arduino kan op een van de GND aansluitingen
 • Power 5V van de Arduino kan op een van de 5V aansluitingen
 • Arduino pin 13 aansluiten op de SC (System clock)
 • Arduino pin 11 aansluiten op de DI (Digital in)
 • Arduino aansluiten op CS (Chip select)


ArduinoSource code
/*
 Little buddy talker

 (C) copyright www.punthooft.nl 2019-2023 
*/
#include <SPI.h>  // include the SPI communcation library

// Variables
int cs=10;       // Chip-select pin for SPI
int del=200;      // Short 200ms delay
int value1 = 0x98;   // Play command - This value never changes
int value2 = 0;    // Voice address - when you place a hex value in this integer and 
            // Call the "readout()" function, that specific word will play
int value3 = 0xA8;   // COUT ramp up - This value never changes
int value4 = 0xB8;   // COUT ramp down - This value never changes

// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() {

 SPI.begin();             // Initialize SPI
 SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV32); // Low frequency SPI
 pinMode(cs,OUTPUT);          // Chip select pins is an output
 digitalWrite(cs,HIGH);        // Set chip select to be HIGH (5v) by default.
                    // The chip on the shield is selected when 
                    // this line is brought low. 
 SPI.setBitOrder(MSBFIRST);      // OTP requires MSB first
 SPI.setDataMode(SPI_MODE0);      // Use MODE0, as all other modes to not work
 value2 = 0x00;            // Start at voice group 0
 delay(1000);             // One second delay

 digitalWrite(cs,LOW);
 SPI.transfer(value3);
 SPI.transfer(0x00);
 digitalWrite(cs,HIGH);
}

// The loop function runs over and over again forever
void loop() { 

 readout();       // SPI command transfer function. Whenever you 
             // call this function, it calls a word to be played. 
             // The value in the "value2" integer is the word that is played.
 delay(100);      
 value2 = value2 + 1;  
}

// Calls a word to be played
void readout() {

 delay(7);

 // Transmit Data
 digitalWrite(cs,LOW);  // Select the Little Buddy Talker
 SPI.transfer(value1);  // Send fixed value1 integer to LBT
 SPI.transfer(value2);  // Send word address and play
 digitalWrite(cs,HIGH); // Unselect LBT
 delay(700);       // As soon as the word starts to play, this delay starts. You need to give the word enough time to play. Once the delay is done,
}


Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.