ArduinoLED Ring

Dit is een ring van LED's. In deze variant zitten er 8 LED's in. De LED's zitten in een ronde ring. Dit is een leuk ding om effecten te maken. Rondjes draaien linksom en rechtsom. Langzaam vol laten lopen. Of als je een ring koopt met meer LED's erin, dan kun je hem ook als klok gebruiken. Maar ook met deze ring met 8 LED's zij veel leuke aandachttrekkende dingen te verzinnen.

Met de ring zijn leuke dingen te doen, vandaar dat er op deze pagina meerdere programma's staan, ieder met verschillende resultaten. De aansluiting blijft gelijk.

 • Een dolle boel
 • In rondjes
 • Tegendraads
 • Heen-en-weer


ArduinoBreadboard

Aansluiten is weer eenvoudig, hier heb ik geen schema van gemaakt.

 • Din (of op sommige ringen DI), sluit deze aan op een digitale uitgang van de Arduino. Bijvoorbeeld 2.
 • Power 5V van de Arduino kan op de 5V aansluiting op de ring
 • Ground GND van de Arduino kan op de GND aansluiting op de ring
 • Dout (of soms DO) gaan we nu niet gebruiken


ArduinoSource code

Op deze pagina staan een aantal programma's om te gebruiken met de LED ring. In al deze programma's gebruik ik de library FastLed. De ring moet digitaal worden aangesproken om helderheid, kleur en saturatie te definieren. De library zorgt hier voor.

De library is te downloaden op deze. In onderstaande programma's gebruik ik versie 3.3.2, waarschijnlijk/mogelijk zijn er latere versies als je dit leest. Mogelijk zijn die niet helemaal backwards compatibel met mijn versie van de library, zodat je de dan de code zult moet aanpassen. Of je neemt mijn versie en gebruikt de programmas zoals die hier staan.ArduinoEen dolle boel

In dit programma doen we willekeurig LEDs aan met verschillende kleuren.

/*
 LED ring / Fun

 (C) copyright www.punthooft.nl 2019-2023 
*/
#include "FastLED.h" // Required is the FastLED library

// Constants
const int numberOfLeds = 8;  // Number of LEDs in the ring
const int dataPin = 2;    // Datapin on the Arduino, connected to DIN on the ring

// Variables
CRGB ledArray[numberOfLeds]; // Array of LEDs hold the color
byte colorHue = 0;      // ColorHue changes every cycle to get rainbow effect
int randomLed = 0;      // Current random led

// Setup function runs once when powerup the board and on reset 
void setup() { 
  //Initialise LED in the library
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL,dataPin>(ledArray, numberOfLeds);

  randomSeed(analogRead(A0)); // Randomize the random generator
}

// The loop function runs over and over again forever
void loop() { 

  // Pick a LED and activate it
  randomLed = random8(numberOfLeds);       // Pick a random LED
  colorHue++;                   // Increase the color
  ledArray[randomLed].setHSV(colorHue,255,255);  // Activate LED in color
  FastLED.show();                 // Call library to update LED

  // Fade older LEDs
  for(int i=0; i<numberOfLeds; i++){
   if (i != randomLed) {
     ledArray[i].fadeToBlackBy(255);      // Fade the older LEDs
   }
  } 
  FastLED.show();                 // Display modified LED sequence

  // Wait 25 milsecs before looping
  delay(25);                   // Wait
} 


ArduinoIn rondjes

De LEDs lopen nu langzaam rond. Hierbij is er steeds een LED aan, deze veranderd door de kleuren van de regenboog. De LED erna is half aan. De achterliggende LEDs zijn uit.

/*
 LED ring / In circles

 www.punthooft.nl
*/
#include "FastLED.h" // Required is the FastLED library

// Constants
const int numberOfLeds = 8;  // Number of LEDs in the ring
const int dataPin = 2;    // Datapin on the Arduino, connected to DIN on the ring

// Variables
CRGB ledArray[numberOfLeds]; // Array of LEDs hold the color
int colorHue = 0;       // ColorHue changes every cycle to get rainbow effect
int currentLed = 0;      // Current led
int previousLed = 0;
int oldestLed = 0;

void setup() { 
  //Initialise LED in the library
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL,dataPin>(ledArray, numberOfLeds);

  randomSeed(analogRead(A0)); // Randomize the random generator
}

void loop() { 

  // Pick a LED and activate it
  oldestLed = previousLed;
  previousLed = currentLed;
  currentLed++;
  if (currentLed >= 8) {
   currentLed=0;
  }

  colorHue+=16;                  // Increase the color
  if (colorHue > 255) {
   colorHue=0;
  }

  ledArray[currentLed].setHSV(colorHue,255,255); // Activate LED in color
  FastLED.show();                 // Call library to update LED

  // Fade previous LED
  ledArray[previousLed].setHSV(colorHue,255,128); // Dim the previous LED
  FastLED.show();                 // Call library to update LED

  // Turn off oldest LED
  ledArray[oldestLed].setHSV(colorHue,255,0);   // Deactivate the oldest LED
  FastLED.show();                 // Call library to update LED

  // Wait some milsecs before looping
  delay(500);                   // Wait
  
} ArduinoTegendraads

Nu hebben we 2 LEDs. De ene loopt met de klok mee en de ander tegen de klok in. De kleuren veranderen niet. Maar dat kun je nu zelf wel aanpassen.

/*
 LED ring / Opposite

 www.punthooft.nl
*/
#include "FastLED.h" // Required is the FastLED library

// Constants
const int numberOfLeds = 8;  // Number of LEDs in the ring
const int dataPin = 2;    // Datapin on the Arduino, connected to DIN on the ring

// Variables
CRGB ledArray[numberOfLeds]; // Array of LEDs hold the color
int colorHue = 0;       // ColorHue changes every cycle to get rainbow effect
int circle1LED = 0;      // LED running clockwise
int circle2LED = 0;      // LED running counterclockwise

void setup() { 
  //Initialise LED in the library
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL,dataPin>(ledArray, numberOfLeds);

  randomSeed(analogRead(A0)); // Randomize the random generator
}

void loop() { 

  // Increment LED1, on overflow reset to 0
  circle1LED++;
  if (circle1LED > 7) {
   circle1LED=0;
  }

  // Decrement LED2, on overflow reset to max
  circle2LED--;
  if (circle2LED < 0) {
   circle2LED=7;
  }

  // Display
  ledArray[circle1LED].setHSV(128,255,255);    // Activate LED in aqua
  ledArray[circle2LED].setHSV(213,255,255);    // Activate LED in purple
  FastLED.show();                 // Call library to update LED
  
  // Wait some milsecs before looping
  delay(100);                   // Wait

  ledArray[circle1LED].setHSV(colorHue,255,0); // Activate LED in color
  ledArray[circle2LED].setHSV(colorHue,255,0); // Activate LED in color
  FastLED.show();  
} 


ArduinoHeen-en-weer

Tot slot een LED die niet weet wat ie wil. Deze blijft paniekerig links en rechtsom draaien ondertussen continue van kleur veranderend.

/*
 LED ring / Completely lost directions

 www.punthooft.nl
*/
#include "FastLED.h" // Required is the FastLED library

// Constants
const int numberOfLeds = 8;  // Number of LEDs in the ring
const int dataPin = 2;    // Datapin on the Arduino, connected to DIN on the ring
const int minDistance = 4;  // Min distance is a half cycle
const int maxDistance = 24;  // Max distance is 3 cycles plus min

// Variables
CRGB ledArray[numberOfLeds]; // Array of LEDs hold the color
int colorHue = 0;       // Color
int currentLed = 0;      // Current LED
int direction = 1;      // Direction for filling/cleaning
int distance = 0;       // Distance running in a direction

void setup() {
  //Initialise LED in the library
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL,dataPin>(ledArray, numberOfLeds);

  randomSeed(analogRead(A0)); // Randomize the random generator
  distance = minDistance+random8(maxDistance);
}

void loop() {

  // Update color
  colorHue++;
  if (colorHue > 255) {
   colorHue=0;
  }

  // Update LED
  currentLed+=direction;
  if (currentLed > 7) {
   currentLed=0;
  }
  if (currentLed < 0) {
   currentLed=7;
  }

  // If distance is done, change direction
  distance--;
  if (distance == 0) {
   distance = minDistance+random8(maxDistance);
   direction*=-1;       // Change direction
  }

  // Display
  ledArray[currentLed].setHSV(colorHue,255,255);    // Activate LED in aqua
  FastLED.show();                 // Call library to update LED
  // Wait some milsecs before looping
  delay(30);                   // Wait

  ledArray[currentLed].setHSV(colorHue,255,0); // Activate LED in color
  FastLED.show();
}


Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.