ArduinoProject

Dit project gebruikt een line tracking sensor, de TCRT5000. Deze geeft een hoog voltage als er voor de sensor een zwarte streep is. Is dat niet het geval dan geeft deze nul terug.

Voor dit project heb ik op poort 2 een LED aangesloten.

Ook is er een LTS aangesloten op de analoge poort A0. Deze is tevens aangesloten op de 5V en GND van de Arduino.

/* (C) copyright www.punthooft.nl 2019-2023 */ // Constants const int ledRed = 2; const int sensor = A0; int a = 0; // Setup function runs once when powerup the board and on reset void setup() { // Initialize LED as an output. pinMode(ledRed, OUTPUT); pinMode(sensor, INPUT); Serial.begin(9600); } // The loop function runs over and over again forever void loop() { a=analogRead(sensor); Serial.println(a); if (a > 0) { digitalWrite(ledRed, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) } else { digitalWrite(ledRed, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW } delay(100); // wait for a second }