PretparkWielen

De wielen zijn eigenlijk het belangrijkste onderdeel van een achtbaan. Ze zorgen er immers voor dat je ergens kunt komen. Als het fout gaat met een wiel, bijvoorbeeld als deze vastlopen, is het meestal snel uit de pret. Ieder seizoen gebeurd dat wel een paar keer verspreid over de wereld.

Er zijn 3 types wielen:

  • Running wheel of Road wheel
  • Upstop wheel
  • Guide wheelPretparkRunning wheel of Road wheel

Dit zijn de wielen waarop de wagen rijdt, de wielen waarmee het grootste deel van de baan gereden zal worden. Voor deze inverted coaster zijn dat de wielen in het figuur bovenin.PretparkUpstop wheel

In de figuur is te zien dat er ook wielen onder de baan zitten. Deze zorgen voor het contact als de trein op zijn kop is.

Als de trein normaal rijdt raken deze wieltjes de rails vaak net niet. Pas als er op de kop wordt gegaan komen deze wieltjes in actie en dragen zij het gewicht van de trein.

Maar dat is niet het enige punt waarop deze wieltjes hun nut bewijzen, ook op achtbanen die niet over de kop gaan zijn deze wieltjes bevestigd. Ze dienen namelijk ook om de trein op de rails te houden als deze ervan dreigt los te komen.

Als de trein met hoge snelheid een lage heuvel opgaat, en bovenop nog voldoende snelheid overheeft, maar de baan alweer naar beneden gaat, komen de running wheels los van de rails. De upstop wheels zorgen er dan voor dat de trein de hoogte van de rails blijven volgen.

Op kinderachtbanen zijn dit type wielen heel soms afwezig, maar dan ook alleen bij de hele suffe ritjes. Ook op houten achtbanen, zelfs de grote is dit type wiel soms afwezig. Het is dan wel vervangen door een stalen plaat die onder de rails bevestigd is. Het enig doel van deze plaat, is ook weer gewoon de trein op de rails te houden. Zie ook het figuur bij de volgende alinea.PretparkGuide wheel

Tot slot zijn er dan nog de guide wheels. Deze zijn pas aan het wielen assortiment toegevoegd met de intrede van de stalen achtbaan. Voor houten achtbanen is dit type wiel vaak niet nodig.

Het nut van de guide wheels is zorgen dat de trein op de rails blijft in de bochten. Als we de term "Guide wheel" vertalen naar het Nederlands komen we uit op "Sturend wiel", en dat geeft perfect aan wat deze wielen doen! Ze sturen de trein over de baan.Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.