StoomSoorten

Stoom komt als je water gaat verwarmen. Je verwacht dus dat er een (1) soort stoom is. Dat is echter niet het geval.

De aggregatietoestand van een stof, is de staat waarin een stof zich bevindt. Voor water kan dit ondermeer vloeibaar, vast of gasvorm zijn. Vloeibaar water kom je tegen in een glas water en een badkuip. Vast water is ijs. In gasvorm spreek je van stoom.

De kleine wolk druppeltjes water boven een fluitketel noemen we vaak stoom, terwijl dat eigenlijk niet terecht is. Stoom (de waterdamp dus) is onzichtbaar. De combinatie tussen echte stoom en deze waterdeeltjes zorgt voor enkele mengvormen van stoom. Locomotieven werken in de regel slechts op een type stoom.

 • Natte stoom
  Dit is stoom met daarin kleine waterdeeltjes. Beiden hebben dezelfde temperatuur. De waterdeeltjes zweven door de stoomwolk. Door het gewicht van de waterdeeltjes is dit soort stoom wat zwaarder. Het soortelijk gewicht van de damp is dan ook hoger.
  Als je deze natte stoom nog verder gaat verhitten, dan zullen de resterende waterdeeltjes ook verdampen. Je krijgt dan verzadigde stoom.
 • Verzadigde stoom
  Dit is stoom die vol zit met de maximale hoeveelheid waterdeeltjes. Er zijn geen vrije waterdeeltjes meer.
  Als de temperatuur zal afnemen dan zullen er weer waterdeeltjes worden gevormd en krijg je natte stoom.
  Met deze stoom is wel geschikt voor gebruik in een zuiger (als bij een stoomlocomotief en stoommachine). De verzadigde stoom dient dan wel onder druk te worden gezet.
  Deze vorm is echter ongeschikt voor gebruik met een rotor, zoals bij een stoomturbine.
  Afkorting is VS = Verzadigde stoom.
 • Oververhitte stoom
  Dit is verzadigde stoom, maar dan extra heet.
  Dit kun je niet thuis maken in een fluitketel, omdat de stoom zal ontsnappen zodra die heet genoeg is.
  Voor het oververhitten van de verzadigde stoom, zal de stoom door een oververhitter moeten worden geleid. Hierin zal de stoom nog verder worden verhit. Het voordeel van oververhitte stoom, is dat er bij afkoeling geen natte stoom zal ontstaan (met waterdruppels). Hierdoor kan deze vorm van stoom in een turbine worden gebruikt, omdat er geen / weinig kans is dat de waterdruppels de rotor beschadigen.
  Afkorting is OS = Oververhitte stoom.


Copyright 2021 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.