USAContinenten

Er zijn verschillende indelingen van de wereld in continenten. Volgens enkele indelingen zijn er 5 continenten, er zijn ook indelingen op 6 en 7 continenten.

Als je een bij wilt houden hoeveel continenten je hebt bezocht, dan kun je eerder neigen naar een van de indelingen die je het beste ligt. Des te eerder heb je alles gehaald. Eerlijk is dat natuurlijk niet helemaal.USAIndelingen
 • 5 continenten
  Amerika / Europa / Azie / Afrika / Oceanie
 • 5 continenten
  Amerika / Eurazie / Afrika / Oceanie / Antartica
 • 6 continenten
  Amerika / Europa / Azie / Afrika / Oceanie / Antartica
 • 7 continenten
  Noord-Amerika / Zuid-Amerika / Europa / Azie / Afrika / Oceanie / Antartica


USATektonische bewegingen

De aarde heeft een vloeibare kern. Daarop drijven grote stukken steen. Dit zijn de tektonische platen. We hebben een redelijk beeld hoe deze platen de laatste 200 miljoen jaar hebben bewogen. En deze zijn niet echt stil blijven liggen. De platen bewegen nog steeds ten opzichte van elkaar 5 tot 85 mm per jaar.

Er zijn hierbij drie bewegingen convergente (waarbij de platen naar elkaar toe bewegen), divergente (waarbij de platen van elkaar af bewegen) en transforme (waarbij de platen langs elkaar heen bewegen).

Ongeveer 200 miljoen jaar gelden was er een supercontinent, Pangea. Dit was het enige stuk grond dat boven de zeespiegel uitstak. Tussen 200 miljoen en 50 miljoen jaar gelden is dit continent in stukken gebroken en de losse onderdelen zijn verschoven om uiteindelijk de indeling van de wereldkaart te vormen zoals we deze nu kennen.

We nemen even Afrika uit 'vast' punt. Deze is in vorm redelijk hetzelfde gebleven en daarom goed te herkennen. In de inkeping linksonder in Afrika, ligt Zuid Amerika tegen Afrika aan. Linksboven, voor de kust van het huidige Marokko lag Noord-Amerika.

Noord en Zuid-Amerika liggen als redelijk tegen elkaar aan, maar wel onder een hoek. De punt van het huidige Florida ligt nog tegen Zuid-Amerika aan. De Golf van Mexico bestaat nog amper, zo klein is het. Tussen Noord en Zuid Amerika vind een rotatie plaats. Bij de verplaatsingen is er dus een duidelijke grens te zien tussen Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

Europa en Azie hebben eigenlijk altijd aan elkaar vast gezeten zoals het nu is. Er is eigenlijk geen aardrijkskundige grens tussen deze werelddelen te zien. Met name tussen Europa en Afrika is een duidelijk rotatie punt te zien, net als bij de beide Amerika's. Doordat de werelddelen, bij het Oeral gebergte, aan elkaar vastzitten worden ze geologisch als een enkel werelddeel beschouwd, met de naam Euraziƫ.

Aan de andere kant van Afrika, Oost kant, lagen 200 miljoen jaar geleden 3 grote gebieden. Het meest zuidelijke deel zien we langzaam verder naar het zuiden schuiven en Artartica vormen. Onder de lagen ijs op de zuidpool ligt land. De ijskappen op deNoorpool drijven, daaronder is geen land dat boven water uitsteekt.

Een van de andere gebieden aan de Oost kant van Afrika is de landplaat welke verder naar het oosten zal afdrijven en Australie zal vormen, samen met de honderden eilandjes in de omgeving.

De derde landplaat aan de oostkust van Afrika is wat onverwachter. Deze zal eerst 50 miljoen jaar met Antartica naar het zuiden bewegen. Na het plaatsmaken van de Oceanie, doordat die naar het oosten trekt, zal deze laatste noordwaarts gaan drijven. En uiteindelijk tegen Azie op botsen, bij de Himalaya. Daar zit het in de huidige tijd nog tegenaan en kennen we het onder de naam India.USAContinenten

Als we een indeling gaan maken op basis van de tektonische platen dan is het logisch om zuid-amerika en noord-amerika uit elkaar te trekken. Ook Afrika is een duidelijk los continent. Europa, Azie en india liggen op dit moment zo rotsvast tegen elkaar, dat het logisch is om deze als een continent te beschouwen; Eurazie. Dan blijven Antartica en het half ondergedoken Oceanie over.Categorie menu

Copyright 2023 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.